"หุบปากไปไอ้เด็กเมื่อวานซืน" พลเรือโทด่าพลเรือเอกแบบนี้ ไม่ใช่การ์ปทำไม่ได้นะ

"หุบปากไปไอ้เด็กเมื่อวานซืน" พลเรือโทด่าพลเรือเอกแบบนี้ ไม่ใช่การ์ปทำไม่ได้นะ จากตอนที่ 323