เดี๋ยวฉันจะเตะเจ้าพวกนี้ให้ดู ดูสิจะผิดไหม

เดี๋ยวฉันจะเตะเจ้าพวกนี้ให้ดู ดูสิจะผิดไหม จากตอนที่ 156