ลูฟี่ช่วยเอสจากโซ่ตรวน "นายนี่มันชอบทำอะไรเกินตัวอยู่เรื่อยเลยนะลูฟี่"

วันพีช - ลูฟี่ช่วยเอสจากโซ่ตรวน "นายนี่มันชอบทำอะไรเกินตัวอยู่เรื่อยเลยนะลูฟี่" จากตอนที่ 480