การที่คนอย่างนายยอมทิ้งศักดิ์ศรีแบบนี้ คงเป็นการทำเพื่อใครสักคนสินะ

การที่คนอย่างนายยอมทิ้งศักดิ์ศรีแบบนี้ คงเป็นการทำเพื่อใครสักคนสินะ จากตอนที่ 515