หน้าที่สำคัญกว่าครอบครัวงั้นเหรอ? คนที่เจ็บปวดที่สุดคือลูฟี่ต่างหาก

หน้าที่สำคัญกว่าครอบครัวงั้นเหรอ? คนที่เจ็บปวดที่สุดคือลูฟี่ต่างหาก จากตอนที่ 505