เชื่อในกัปตันของเราเถอะ เท่มาก ฉากนี้

อุซปบอกกับเหล่าลูกน้องของซีซ่าที่กำลังหมดหวัง ให้เชื่อมั่นในตัวกัปตันของเรา จากตอนที่ 617